25,610,633 názory

5,181 značek
457,840 produktů
Televize
Diplotop - porovnání produktů - shromažďuje SAMSUNG UE-55B7000 uživatelé názory, testů a zkoušek.Díky rozsáhlé databázi, 146 stanovisky pro Televize SAMSUNG UE-55B7000, Diplotop porovnává Televize SAMSUNG UE-55B7000 se jeho konkurenty s cílem nalézt nejlepší.

Sponzorované odkazy

Stáhněte si uživatelský manuál nebo příručku k SAMSUNG UE-55B7000.

VyhledÁvÁnÍ
Značka nebo výrobce:
Reference :

Všechny referenční čísla Televize - SAMSUNG
Nejlepší Televize - SAMSUNG produkty
Seznam značek a výrobců
ACER
AKAI
BRANDT
DAEWOO
GRUNDIG
HAIER
HITACHI
JVC
LG
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
SAMSUNG
SCOTT
SHARP
SONY
THOMSON
TOSHIBA
Najít ty nejlepší produkty
Televize
Projektor pro domácí kino
DVD přehrávač
Blu-ray přehrávač
Přenosný DVD přehrávač
DVD rekordér
DVB-T
Dálkové ovládání
Zesilovač pro domácí kino
...
vysoký výkon Spolehlivost
Snadné použití Hodnota za peníze

Stanovisko ze dne SAMSUNG UE-55B7000

Uživatelé SAMSUNG UE-55B7000 jej shledávají velmi praktickým.Hodnotí jej vysoce pro jeho spolehlivost a solidnost., Nicméně jejich názory jsou rozdílné. Pokud máte nějaký problém, potřebujete pomoci, diskusní fóra Diplofix vám pomohou vybrat mezi SAMSUNG UE-55B7000 a jiným výrobkem.

Jeho uživatelé jej shledali velmi efektivním., Ale oni nejsou jednotní. Shledají, že je to velmi levné Nebudete nepříjemně překvapeni, když se podíváte na informace v uživatelské příručce SAMSUNG UE-55B7000 ještě před nákupem.
Sponzorované odkazy
Abstrakt manuálu:
Pokud tento zpÛsob není moÏn, poÏádejte kvalifikovaného elektrikáfie, aby vám nainstaloval elektrick jistiã. Nepokouejte se pfiístroj uzemnit pfiipojením k telefonním drátÛm, drátÛm osvûtlení nebo plynovému potrubí. Napájení PÍPRAVA Krátk elektrick jistiã Instalace s podstavcem na stolku Aby bylo zajitûno fiádné vûtrání, na boãních stranách a na zadní stranû musí bt alespoÀ 10 cm volného prostoru. 4 palcÛ 4 palcÛ 4 palcÛ 4 palcÛ R MontáÏ na zeì: Horizontální instalace Aby bylo zajitûno fiádné vûtrání, na boãních stranách a na zadní stranû musí bt alespoÀ 10 cm volného prostoru. K instalaci televizoru na stnu doporucujeme pouzití stnovou konzolu znacky SAMSUNG. 4 palcÛ 4 palcÛ 4 palcÛ 4 palcÛ 4 palcÛ 9 PÍPRAVA Chcete-li zabránit pokození zafiízení, nikdy nezapojujte kabel do sítû, dokud nepfiipojíte celé zafiízení. PfiIPOJENÍ ANTÉNY Optimální kvality obrazu dosáhnete úpravou zamûfiení antény. Kabel antény a pfievadûã nejsou souãástí dodávky. 10 PÍPRAVA Nástûnn á zásuvka antény Obytné bloky ãi domy pro více rodin (Zapojení do nástûnné zásuvky antény) ANTENNA IN AV 1 AV 2 Koaxiální kabel (75 ohmÛ) Venkovní anténa Rodinné domy (Kabel pfiipojte k zástrãce externí antény. ) ( ) UHF Anténa VHF Zesilovaã signálu AV 1 AV 2 ANTENNA IN V oblastech se slabm signálem vyí kvalitu obrazu získáte pfiipojením zesilovaãe signálu k anténû (viz obrázek vpravo). Pokud je nutno signál pfiipojit ke dvûma televizorÛm, pouÏijte rozdûlovaã anténního signálu. R NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ Chcete-li zabránit pokození zafiízení, nikdy nezapojujte kabel do sítû, dokud nepfiipojíte celé zafiízení. Uvedený obrázek se mze lisit od skutecného televizoru. NASTAVENÍ PIJÍMACE HD Tento pístroj dokáze pijímat digitální RF a kabelový signál bez externího zaízení set-top box...

Snadné použití
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je UE-55B7000 snadné používat?

146 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud SAMSUNG UE-55B7000 je velmi uživatelsky příjemný.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

401368918322441
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.79
= 2.30

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.79 a standardní rozdíl je 2.3.
vysoký výkon
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je UE-55B7000 vysoce účinný?

146 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud je SAMSUNG UE-55B7000 ve svém oboru: nejlépe na technické úrovni, nabízí nejlepší kvalitu, nebo nabízí největší škálu možností.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

4000661218153253
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 8.15
= 2.21

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 8.15 a standardní rozdíl je 2.21.
Spolehlivost
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je UE-55B7000 spolehlivý, solidní?

146 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10 pokud si myslíte, že SAMSUNG UE-55B7000 je solidní produkt, který bude fungovat dlouho, než se poškodí.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

2102951120242547
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.95
= 2.18

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.95 a standardní rozdíl je 2.18.
Hodnota za peníze
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je UE-55B7000 dobrá hodnota za dané peníze?

146 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud si myslíte, že SAMSUNG UE-55B7000 opravdu není drahý s ohledem na jeho vlastnosti.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

71116111419242339
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.47
= 2.57

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.47 a standardní rozdíl je 2.57.

Kontaktovat tým Diplotop
Hlavní značky
Nejlepší produkty
Nejčastěji hodnocené produkty.
Nové produkty
Sitemap
Rss
Odkazy začínající písmenem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.