25,610,633 názory

5,181 značek
457,840 produktů
Televize
Diplotop - porovnání produktů - shromažďuje LG M2794D-PZ uživatelé názory, testů a zkoušek.Díky rozsáhlé databázi, 863 stanovisky pro Televize LG M2794D-PZ, Diplotop porovnává Televize LG M2794D-PZ se jeho konkurenty s cílem nalézt nejlepší.

Sponzorované odkazy

Stáhněte si uživatelský manuál nebo příručku k LG M2794D-PZ.

VyhledÁvÁnÍ
Značka nebo výrobce:
Reference :

Všechny referenční čísla Televize - LG
Nejlepší Televize - LG produkty
Seznam značek a výrobců
ACER
AKAI
BRANDT
DAEWOO
GRUNDIG
HAIER
HITACHI
JVC
LG
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
SAMSUNG
SCOTT
SHARP
SONY
THOMSON
TOSHIBA
Najít ty nejlepší produkty
Televize
Projektor pro domácí kino
DVD přehrávač
Blu-ray přehrávač
Přenosný DVD přehrávač
DVD rekordér
DVB-T
Dálkové ovládání
Zesilovač pro domácí kino
...
vysoký výkon Spolehlivost
Snadné použití Hodnota za peníze

Stanovisko ze dne LG M2794D-PZ

Uživatelé hodnotí LG M2794D-PZ jako velmi uživatelsky příjemný.Shledávají jej mnohem spolehlivější než u jeho konkurentů., Ale jejich názory se liší jen nepatrně. Můžete se podívat na forum LG M2794D-PZ a přečíst si na jaké problémy uživatelé narazili a jak je řešili.

Jeho uživatelé jej hodnotí velmi dobře., Nicméně jejich názory jsou rozdílné. Shledají, že je to levné Můžete si stáhnout uživatelskou příručku LG M2794D-PZ, abyste zjistili, zda jeho funkce odpovídají vašim potřebám.
Sponzorované odkazy
Abstrakt manuálu:
Pfiipojení 15kolíkového kabelu D-sub 1 2 3 4 Zapojte signální kabel z vstupní zdífiky monitor osobního poãítaãe do zdífiky PC INPUT na pfiístroji. A Zapojte audio kabel z PC do zdífiekA U D I O I N ( R G B / D V I ) na pfiístroji. Stisknutím tlaãítka INPUT vyberte RGB. Zapnûte PC a na televizoru se objeví obrazovka PC. Televizor mÛÏe pracovat jako monitor PC. 1 2 RGB IN (PC) AUDIO IN (RGB/DVI) RGB OUTPUT AUDIO ! POZNÁMKA G V souladu se standardními pfiedpisy pro tento produkt je nutné pouÏívat stínûné signální kabely rozhraní (D- sub 15kolíkov kabel, DVI kabel) s feritovm jádrem. 16 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZA¤ÍZENÍ Pfiipojení pomocí kabelu DVI 1 Propojte vstup DVI poãítaãe s konektorem DVID IN typu jack na televizoru. DVI-D AUDIO IN (RGB/DVI) 2 Zapojte zvukov kabel z poãítaãe do zásuvek AUDIO IN (RGB/DVI) na televizoru. 2 1 DVI OUTPUT AUDIO ! POZNÁMKA G V pfiípadû, Ïe je zafiízení chladné mÛÏe po zapnutí docházet k blikání. Toto je normální jev, nejedná se o závadu zafiízení. G Je-li to moÏné, pro zajitûní optimální kvality obrazu displeje pouÏívejte reÏim obrazu , 1920x1080@60Hz. Pokud pouÏijete jiná rozliení, obraz mÛÏe zkreslen. Displej byl pfiedem nastaven pro reÏim VESA 1920x1080@60Hz. G Na obrazovce mÛÏete objevit nûkolik defektních bodÛ, které jsou zobrazeny jako ãervené, zelené nebo modré teãky. Nicménû toto neovlivní vkon monitoru. G Vyhnûte se dlouhodobému stisknutí obrazovky monitoru. V jiném pfiípadû mÛÏe na obrazovce monitoru vzniknout trvalé zkreslení. G Nenechávejte na obrazovce po delí dobu stejn obraz. Tento obraz by se mohl na obrazovce natrvalo vypálit. Pokud je to moÏné, pouÏívejte spofiiã obrazovky. 17 ZADNÍ KRYT PRO USPO¤ÁDÁNÍ VODIâÒ Spojte kabely pomocí spoje kabelu jako na obrázku...

Snadné použití
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je M2794D-PZ snadné používat?

863 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud LG M2794D-PZ je velmi uživatelsky příjemný.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

1813221836866911015297242
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.39
= 2.53

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.39 a standardní rozdíl je 2.53.
vysoký výkon
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je M2794D-PZ vysoce účinný?

863 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud je LG M2794D-PZ ve svém oboru: nejlépe na technické úrovni, nabízí nejlepší kvalitu, nebo nabízí největší škálu možností.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

15131620367890122151108214
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.36
= 2.42

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.36 a standardní rozdíl je 2.42.
Spolehlivost
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je M2794D-PZ spolehlivý, solidní?

863 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10 pokud si myslíte, že LG M2794D-PZ je solidní produkt, který bude fungovat dlouho, než se poškodí.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

16121719398465114170105222
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.41
= 2.44

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.41 a standardní rozdíl je 2.44.
Hodnota za peníze
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je M2794D-PZ dobrá hodnota za dané peníze?

863 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud si myslíte, že LG M2794D-PZ opravdu není drahý s ohledem na jeho vlastnosti.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

2011718416958105154135245
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.61
= 2.44

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.61 a standardní rozdíl je 2.44.

Kontaktovat tým Diplotop
Hlavní značky
Nejlepší produkty
Nejčastěji hodnocené produkty.
Nové produkty
Sitemap
Rss
Odkazy začínající písmenem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.