25,610,633 názory

5,181 značek
457,840 produktů
Televize
Diplotop - porovnání produktů - shromažďuje LG M2762D uživatelé názory, testů a zkoušek.Díky rozsáhlé databázi, 838 stanovisky pro Televize LG M2762D, Diplotop porovnává Televize LG M2762D se jeho konkurenty s cílem nalézt nejlepší.

Sponzorované odkazy

Stáhněte si uživatelský manuál nebo příručku k LG M2762D.

VyhledÁvÁnÍ
Značka nebo výrobce:
Reference :

Všechny referenční čísla Televize - LG
Nejlepší Televize - LG produkty
Seznam značek a výrobců
ACER
AKAI
BRANDT
DAEWOO
GRUNDIG
HAIER
HITACHI
JVC
LG
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
SAMSUNG
SCOTT
SHARP
SONY
THOMSON
TOSHIBA
Najít ty nejlepší produkty
Televize
Projektor pro domácí kino
DVD přehrávač
Blu-ray přehrávač
Přenosný DVD přehrávač
DVD rekordér
DVB-T
Dálkové ovládání
Zesilovač pro domácí kino
...
vysoký výkon Spolehlivost
Snadné použití Hodnota za peníze

Stanovisko ze dne LG M2762D

Uživatelé LG M2762D dávají velmi dobré skóre pro jeho uživatelskou přívětivost.Hodnotí to jako velmi spolehlivé., Ale oni nejsou jednotní. Pokud máte nějaký problém, potřebujete pomoci, diskusní fóra Diplofix vám pomohou vybrat mezi LG M2762D a jiným výrobkem.

Podle jeho uživatelů je velmi efektivní., Většinou se shodli v tomto bodě. Většinou se zjistí, že je velmi dobrá hodnota za tu cenu Nebudete nepříjemně překvapeni, když se podíváte na informace v uživatelské příručce LG M2762D ještě před nákupem.
Sponzorované odkazy
Abstrakt manuálu:
1 3 Stisknûte tlaãítko PLAY (Pfiehrávání) na pfiehrávaãi DVD. Na obrazovce se zobrazí pfiehrávan obsah DVD. AUDIO/ VIDEO (R) (L) AUDIO ! POZNÁMKA G G Pro Euro SCART 1 lze vybrat pouze signál typu RGB, tzn. signály ãervené, zelené a modré a pfiijímat pouze AV1. Tyto signály jsou vysílány napfi. placenmi TV dekodéry, hracími pfiístroji, foto CD jednotkami atd. PouÏijte stínûn kabel scart nebo 1 Propojte vstup HDMI pfiehrávaãe DVD s konektorem HDMI IN typu jack na televizoru. 1 ! POZNÁMKA G G Pomocí kabelu HDMI mÛÏe pfiístroj souãasnû pfiijímat obrazov i zvukov signál. Pokud pfiehrávaã DVD nepodporuje funkci Auto HDMI, bude potfieba nastavit vstupní rozliení DVD pfiimûfienû jeho parametrÛm. HDMI IN 2 Pfiipojení pomocí kabelu HDMI HDMI IN 1 17 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZA¤ÍZENÍ Nastavení videorekordéru I I Aby nedolo k ruení obrazu, ponechejte mezi videorekordérem a televizorem dostateãnou vzdálenost. Na videopfiehrávaãi se zobrazí pozastaven obraz. Pfii dlouhodobém pouÏití formátu obrazu 4:3 mÛÏe zÛstat po stranách obrazovky zobrazen paobraz. Pfiipojení pomocí kabelu antény ANTENNA/ CABLE IN ANT OUT S-VIDEO VIDEO L R 1 ANT IN OUTPUT SWITCH 2 Wall Jack Antenna 1 2 3 Pfiipojte konektor RF out videorekordéru k anténní zdífice pfiístroje. Zapojte anténní kabel do anténní zdífiky RF in videorekordéru. UloÏte kanál videorekordéru pod poÏadovanm ãíslem programu podle pokynÛ v kapitole `Ruãní ladûní programÛ'. AV 1 AV 2 4 5 Vyberte ãíslo programu, pod nímÏ je uloÏen kanál videorekordéru. Stisknûte tlaãítko PLAY na videorekordéru. 18 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZA¤ÍZENÍ AV 1 AV 2 Pfiipojení pomocí kabelu RCA S-VIDEO VIDEO 1 2 3 Propojte vstupní zásuvku audio / video na videorekordéru se zásuvkou AUDIO / VIDEO na televizoru. Stisknutím tlaãítka INPUT (Vstup) vyberte poloÏku AV3...

Snadné použití
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je M2762D snadné používat?

838 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud LG M2762D je velmi uživatelsky příjemný.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

154162858925491129108243
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.41
= 2.51

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.41 a standardní rozdíl je 2.51.
vysoký výkon
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je M2762D vysoce účinný?

838 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud je LG M2762D ve svém oboru: nejlépe na technické úrovni, nabízí nejlepší kvalitu, nebo nabízí největší škálu možností.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

1121321499369129149102200
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.37
= 2.29

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.37 a standardní rozdíl je 2.29.
Spolehlivost
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je M2762D spolehlivý, solidní?

838 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10 pokud si myslíte, že LG M2762D je solidní produkt, který bude fungovat dlouho, než se poškodí.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

127142749946912412896218
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.32
= 2.42

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.32 a standardní rozdíl je 2.42.
Hodnota za peníze
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je M2762D dobrá hodnota za dané peníze?

838 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud si myslíte, že LG M2762D opravdu není drahý s ohledem na jeho vlastnosti.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

2171514458759100125122243
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.49
= 2.51

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.49 a standardní rozdíl je 2.51.

Kontaktovat tým Diplotop
Hlavní značky
Nejlepší produkty
Nejčastěji hodnocené produkty.
Nové produkty
Sitemap
Rss
Odkazy začínající písmenem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.