25,610,633 názory

5,181 značek
457,840 produktů
Televize
Diplotop - porovnání produktů - shromažďuje LG M198WA-BZ uživatelé názory, testů a zkoušek.Díky rozsáhlé databázi, 217 stanovisky pro Televize LG M198WA-BZ, Diplotop porovnává Televize LG M198WA-BZ se jeho konkurenty s cílem nalézt nejlepší.

Sponzorované odkazy

Stáhněte si uživatelský manuál nebo příručku k LG M198WA-BZ.

VyhledÁvÁnÍ
Značka nebo výrobce:
Reference :

Všechny referenční čísla Televize - LG
Nejlepší Televize - LG produkty
Seznam značek a výrobců
ACER
AKAI
BRANDT
DAEWOO
GRUNDIG
HAIER
HITACHI
JVC
LG
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
SAMSUNG
SCOTT
SHARP
SONY
THOMSON
TOSHIBA
Najít ty nejlepší produkty
Televize
Projektor pro domácí kino
DVD přehrávač
Blu-ray přehrávač
Přenosný DVD přehrávač
DVD rekordér
DVB-T
Dálkové ovládání
Zesilovač pro domácí kino
...
vysoký výkon Spolehlivost
Snadné použití Hodnota za peníze

Stanovisko ze dne LG M198WA-BZ

Uživatelé LG M198WA-BZ jej hodnotí jako dobře použitelný.Zjistili, že opravdu nevyniká svojí spolehlivostí a solidností., Nicméně jejich názory jsou rozdílné. Pokud se chcete ujistit, že LG M198WA-BZ je řešením vašich problémů, můžete pomoci dalším uživatelům Diplofix.

Jeho uživatelé jej shledávají docela efektivní., Ale oni nejsou jednotní. Myslí si, že je prodáván za správnou cenu Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se LG M198WA-BZ v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.)
Sponzorované odkazy
Abstrakt manuálu:
8 Názvy a funkce ãástí Dálkové ovládání ­ pouÏití funkce Teletext Nastavte místní jazyk pro teletext. (strana 30) Pokud tak neuãiníte, teletext se nemusí na obrazovce správnû zobrazit. PSM MUTE SSM PR TEXT Îluté tlaãítko Oblíbené programy zapnuty: Prolistuje oblíbené programy. Oblíbené programy vypnuty: Zobrazí dfiíve vybranou televizní stanici. VOL OK VOL P¤IDRÎET Stisknutím tlaãítka zastavíte automatické listování dílãími stránkami. Opakovanm stisknutím tlaãítka listování opût spustíte. VELIKOST Opakovanm stisknutím tlaãítka zobrazíte postupnû horní ãást, dolní ãást a poté se vrátíte do normální velikosti strany. MIX Zobrazí stránky teletextu pfies televizní obraz. Televizní obraz vypnete opûtovnm stisknutím tohoto tlaãítka. âAS Stisknutím tohoto tlaãítka vyberete ãíslo dílãí strany. âíslo dílãí strany se zobrazí ve spodní ãásti obrazovky. Chcete-li dílãí stranu pfiidrÏet nebo zmûnit, stisknûte âERVENÉ/ZELENÉ tlaãítko, tlaãítka , nebo tlaãítka s ãísly. Opûtovnm stisknutím funkci ukonãíte. MEN U SLEE PR P ARC HOLD REVEAL ? SIZE MIX TIME INDEX MODE UPDATE i M X I/II 9 Názvy a funkce ãástí Dálkové ovládání ­ pouÏití funkce Teletext PSM MUTE SSM PR TEXT ZOBRAZIT Stisknutím tohoto tlaãítka zobrazíte/skryjete skryté informace jako napfiíklad fieení hádanek nebo rébusÛ. Opûtovnm stisknutím tlaãítka informace skryjete. REJST¤ÍK SlouÏí k zobrazení hlavního rejstfiíku. REÎIM ReÏim se pfiepne na reÏim Teletext. AKTUALIZOVAT Stisknutím tlaãítka zobrazíte televizní program. V horní ãásti obrazovky oznaãuje, Ïe se stále nacházíte v reÏimu teletextu. NeÏ teletext pfieruíte, mÛÏete vybrat ãíslo strany. Jakmile bude strana nalezena, na obrazovce se krátce zobrazí fiádek s informacemi. Opakovanm stisknutím tlaãítka teletext znovu zobrazíte...

Snadné použití
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je M198WA-BZ snadné používat?

217 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud LG M198WA-BZ je velmi uživatelsky příjemný.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

655912281832311952
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.92
= 2.68

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6.92 a standardní rozdíl je 2.68.
vysoký výkon
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je M198WA-BZ vysoce účinný?

217 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud je LG M198WA-BZ ve svém oboru: nejlépe na technické úrovni, nabízí nejlepší kvalitu, nebo nabízí největší škálu možností.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

63469253243281645
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.92
= 2.45

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6.92 a standardní rozdíl je 2.45.
Spolehlivost
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je M198WA-BZ spolehlivý, solidní?

217 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10 pokud si myslíte, že LG M198WA-BZ je solidní produkt, který bude fungovat dlouho, než se poškodí.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

422918221840331950
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.09
= 2.44

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.09 a standardní rozdíl je 2.44.
Hodnota za peníze
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je M198WA-BZ dobrá hodnota za dané peníze?

217 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud si myslíte, že LG M198WA-BZ opravdu není drahý s ohledem na jeho vlastnosti.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

43289212240371754
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.25
= 2.40

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.25 a standardní rozdíl je 2.4.

Kontaktovat tým Diplotop
Hlavní značky
Nejlepší produkty
Nejčastěji hodnocené produkty.
Nové produkty
Sitemap
Rss
Odkazy začínající písmenem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.