25,610,633 názory

5,181 značek
457,840 produktů
Televize
Diplotop - porovnání produktů - shromažďuje LG 17LS5R uživatelé názory, testů a zkoušek.Díky rozsáhlé databázi, 70 stanovisky pro Televize LG 17LS5R, Diplotop porovnává Televize LG 17LS5R se jeho konkurenty s cílem nalézt nejlepší.

Sponzorované odkazy

Stáhněte si uživatelský manuál nebo příručku k LG 17LS5R.

VyhledÁvÁnÍ
Značka nebo výrobce:
Reference :

Všechny referenční čísla Televize - LG
Nejlepší Televize - LG produkty
Seznam značek a výrobců
ACER
AKAI
BRANDT
DAEWOO
GRUNDIG
HAIER
HITACHI
JVC
LG
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
SAMSUNG
SCOTT
SHARP
SONY
THOMSON
TOSHIBA
Najít ty nejlepší produkty
Televize
Projektor pro domácí kino
DVD přehrávač
Blu-ray přehrávač
Přenosný DVD přehrávač
DVD rekordér
DVB-T
Dálkové ovládání
Zesilovač pro domácí kino
...
vysoký výkon Spolehlivost
Snadné použití Hodnota za peníze

Stanovisko ze dne LG 17LS5R

Uživatelé zjistili, že s LG 17LS5R nemá žádné zvláštní problémy při jeho používání.Shledávají ho poměrně křehkým., Ale oni nejsou jednotní. Pokud se chcete ujistit, že LG 17LS5R je řešením vašich problémů, můžete pomoci dalším uživatelům Diplofix.

Podle jeho uživatelů je efektivní., Většinou se shodli v tomto bodě. Většinou se zjistí, že cena je správná Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se LG 17LS5R v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.)
Sponzorované odkazy
Abstrakt manuálu:
Dalsí informace získáte na webovém serveru spolecnosti Kensington na adrese http://www. kensington. Spolecnost Kensington poskytuje bezpecnostní systémy pro rzná elektronická zaízení, napíklad pro penosné pocítace a projektory LCD. Poznámka - Bezpecnostní systém Kensington je volitelný. Poznámka: a. Pokud je televizor na dotyk chladný, mzete pi zapnutí pozorovat mírné blikání. Toto chování je normální. Televizor pracuje správn. Na obrazovce se mohou objevit drobné kazy, a to v podob malých cervených, zelených nebo modrých bod. Nemají vsak zádný negativní vliv na provozní vlastnosti monitoru. Netlacte na obrazovku LCD delsí dobu prstem. Mohlo by to docasn zpsobit deformace obrazu. 14 PÍPRAVA 17LS5R* 19/22LS4R* 20LS5R* I Chcete-li zabránit pokození zafiízení, nikdy nezapojujte kabel do sítû, dokud nepfiipojíte celé zafiízení. Pfiipojení antény Optimální kvality obrazu dosáhnete úpravou zamûfiení antény. I Kabel antény a pfievadûã nejsou souãástí dodávky. I PÍPRAVA Nástûnná zásuvka antény Obytné bloky ãi domy pro více rodin (Zapojení do nástûnné zásuvky antény) ANTENNA IN Koaxiální kabel (75 ohmÛ) Venkovní anténa Rodinné domy (Kabel pfiipojte k zástrãce externí antény. ) ANTENNA IN UHF Anténa VHF Zesilovaã signálu V oblastech se slabm signálem vyí kvalitu obrazu získáte pfiipojením zesilovaãe signálu k anténû (viz obrázek vpravo). I Pokud je nutno signál pfiipojit ke dvûma televizorÛm, pouÏijte rozdûlovaã anténního signálu. I 15 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ I I Chcete-li zabránit pokození zafiízení, nikdy nezapojujte kabel do sítû, dokud nepfiipojíte celé zafiízení. Popis se od údajÛ na vaem televizoru mÛÏe mírnû liit. NASTAVENÍ PIJÍMACE HD Pfiipojení pomocí komponentního kabelu (Pouze 19/22LS4R*) 1 Propojte výstupní zásuvky zaízení SET TOP se zásuvkami COMPONENT IN(Y PB PR) na televizoru...

Snadné použití
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 17LS5R snadné používat?

70 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud LG 17LS5R je velmi uživatelsky příjemný.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

02034137813614
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.97
= 2.32

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6.97 a standardní rozdíl je 2.32.
vysoký výkon
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 17LS5R vysoce účinný?

70 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud je LG 17LS5R ve svém oboru: nejlépe na technické úrovni, nabízí nejlepší kvalitu, nebo nabízí největší škálu možností.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

00217146918112
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.81
= 2.13

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6.81 a standardní rozdíl je 2.13.
Spolehlivost
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 17LS5R spolehlivý, solidní?

70 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10 pokud si myslíte, že LG 17LS5R je solidní produkt, který bude fungovat dlouho, než se poškodí.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

022151071015414
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.96
= 2.35

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6.96 a standardní rozdíl je 2.35.
Hodnota za peníze
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 17LS5R dobrá hodnota za dané peníze?

70 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud si myslíte, že LG 17LS5R opravdu není drahý s ohledem na jeho vlastnosti.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

21117786141013
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.01
= 2.52

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.01 a standardní rozdíl je 2.52.

Kontaktovat tým Diplotop
Hlavní značky
Nejlepší produkty
Nejčastěji hodnocené produkty.
Nové produkty
Sitemap
Rss
Odkazy začínající písmenem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.