25,610,633 názory

5,181 značek
457,840 produktů
Televize
Diplotop - porovnání produktů - shromažďuje ACER AT2219MF uživatelé názory, testů a zkoušek.Díky rozsáhlé databázi, 34 stanovisky pro Televize ACER AT2219MF, Diplotop porovnává Televize ACER AT2219MF se jeho konkurenty s cílem nalézt nejlepší.

Sponzorované odkazy

Stáhněte si uživatelský manuál nebo příručku k ACER AT2219MF.

VyhledÁvÁnÍ
Značka nebo výrobce:
Reference :

Všechny referenční čísla Televize - ACER
Nejlepší Televize - ACER produkty
Seznam značek a výrobců
ACER
AKAI
BRANDT
DAEWOO
GRUNDIG
HAIER
HITACHI
JVC
LG
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
SAMSUNG
SCOTT
SHARP
SONY
THOMSON
TOSHIBA
Najít ty nejlepší produkty
Televize
Projektor pro domácí kino
DVD přehrávač
Blu-ray přehrávač
Přenosný DVD přehrávač
DVD rekordér
DVB-T
Dálkové ovládání
Zesilovač pro domácí kino
...
vysoký výkon Spolehlivost
Snadné použití Hodnota za peníze

Stanovisko ze dne ACER AT2219MF

Uživatelé ACER AT2219MF jej hodnotí jako dobře použitelný.Zjistili, že opravdu nevyniká svojí spolehlivostí a solidností., A existuje mnoho z nich, kteří mají stejný názor. Můžete se podívat na forum ACER AT2219MF a přečíst si na jaké problémy uživatelé narazili a jak je řešili.

Jeho uživatelé jej shledávají docela efektivní., Navíc, většina z nich má stejný názor Shledají, že je to velmi levné Můžete si stáhnout uživatelskou příručku ACER AT2219MF, abyste zjistili, zda jeho funkce odpovídají vašim potřebám.
Sponzorované odkazy
Abstrakt manuálu:
Podrobnìj¹í informace o konfiguraci ústøedny PBX získáte u poskytovatele servisu ústøedny PBX. Poznámka: Èísla vodièù na vý¹e uvedeném obrázku odpovídají fyzickému konektoru, nikoli vlastnímu vodièi. Poznámka: Pokud ke konektoru hlavní linky pøipojujete bì¾ný telefon, zkontrolujte, zda jsou mezi terminálem Nokia AT2219MF a telefonním pøístrojem propojeny pouze vodièe 3 a 4. Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved. 18 Pøipojení terminálu Nokia AT2219MF k hlavní lince ústøedny PBX Kontakty èíslo 3 a 4 jsou oznaèeny TIP a RING. Nejlevìj¹í kontakt konektoru je zemnicí. Pokud by napájecí napìtí mohlo pùsobit ru¹ení, pøipojte kontakt 1 k uzemnìní. 1 Vypnìte zdroj terminálu Nokia AT2219MF ze sí»ové zásuvky. 2 Pøipojte terminál Nokia AT2219MF k hlavní lince ústøedny PBX pomocí kabelu RJ-11. 3 Pøipojte zdroj k terminálu Nokia AT2219MF. Navázání spojení se sítí signalizuje rozsvícení kontrolky 1. Navázání spojení s hlavní linkou poboèkové ústøedny PBX signalizuje rozsvícení kontrolky 2. Pokud je aktivní funkce AutoPIN, terminál Nokia AT2219MF se po dobu 20-30 sekund sna¾í navázat spojení se sítí. Pokud není aktivní funkce AutoPIN, zaène blikat kontrolka 2 a pøed navázáním spojení se sítí musíte zadat PIN kód. Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved. 19 Výstraha! Nesprávné pøipojení terminálu Nokia AT2219MF k ústøednì PBX mù¾e mít za následek po¹kození ústøedny nebo terminálu. Je-li vedlej¹í linka ústøedny PBX pøipojena ke konektoru hlavní linky terminálu Nokia AT2219MF, zaøízení se budou pokou¹et o vzájemné napájení, co¾ mù¾e vést k jejich po¹kození. Aby se zabránilo mo¾nému po¹kození zaøízení, musíte analogovou hlavní linku poboèkové ústøedny PBX pøipojit ke konektoru hlavní linky terminálu Nokia AT2219MF pomocí standardního 6/6vodièového kabelu RJ-11, který má zapojeny pouze prostøední dva vodièe...

Snadné použití
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je AT2219MF snadné používat?

34 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud ACER AT2219MF je velmi uživatelsky příjemný.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

000044261143
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.18
= 1.77

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.18 a standardní rozdíl je 1.77.
vysoký výkon
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je AT2219MF vysoce účinný?

34 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud je ACER AT2219MF ve svém oboru: nejlépe na technické úrovni, nabízí nejlepší kvalitu, nebo nabízí největší škálu možností.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

00014445862
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.94
= 1.89

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6.94 a standardní rozdíl je 1.89.
Spolehlivost
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je AT2219MF spolehlivý, solidní?

34 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10 pokud si myslíte, že ACER AT2219MF je solidní produkt, který bude fungovat dlouho, než se poškodí.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

00004536745
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.15
= 1.93

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.15 a standardní rozdíl je 1.93.
Hodnota za peníze
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je AT2219MF dobrá hodnota za dané peníze?

34 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud si myslíte, že ACER AT2219MF opravdu není drahý s ohledem na jeho vlastnosti.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

000021437611
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 8.18
= 1.79

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 8.18 a standardní rozdíl je 1.79.

Kontaktovat tým Diplotop
Hlavní značky
Nejlepší produkty
Nejčastěji hodnocené produkty.
Nové produkty
Sitemap
Rss
Odkazy začínající písmenem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.